Privacy- en cookiepolicy

Dit is de privacy policy van Passe Electrospeciaalzaak BV. Passe Electrospeciaalzaak BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de "website").

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij via de website van u ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u aan Passe Electrospeciaalzaak BV verstrekt als u een vraag aan ons stelt. U kunt via de invulformulieren op deze website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Passe Electrospeciaalzaak BV verstrekken.

Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de website aan Passe Electrospeciaalzaak BV verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy- en cookiepolicy.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door Passe Electrospeciaalzaak BV gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden. Ook gebruikt Passe Electrospeciaalzaak BV uw persoonsgegevens om u te informeren over huidige en toekomstige activiteiten van Passe Electrospeciaalzaak BV. Voorzover wettelijk vereist vraagt Passe Electrospeciaalzaak BV uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen.
Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken.
De geldigheidsduur van de cookies is één jaar.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website optimaal gebruikmaken.

Beveiliging

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Passe Electrospeciaalzaak BV over u verzamelt. Ook kunt u Passe Electrospeciaalzaak BV verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Voorts kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt hiertoe een e-mail sturen onder vermelding van uw naam en adres naar info@passe.nl