Disclaimer

Inleiding

De gegevens die deel uitmaken van de website van Passe Electrospeciaalzaak BV
zijn afkomstig van Passe Electrospeciaalzaak BV en mogen uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Door gegevens van de website van Passe Electrospeciaalzaak BV te downloaden, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals weergegeven in deze overeenkomst.

Eigendom van gegevens

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passe Electrospeciaalzaak BV worden gedistribueerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is niet toegestaan de afbeeldingen op deze website op welke wijze dan ook te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passe Electrospeciaalzaak BV.

Reacties en informatie

De informatie die u via deze website aan Passe Electrospeciaalzaak BV verschaft, wordt als niet vertrouwelijke informatie beschouwd. Passe Electrospeciaalzaak BV kan zonder toestemming onbeperkt gebruikmaken van deze informatie.

Beperkte garantie

Passe Electrospeciaalzaak BV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Passe Electrospeciaalzaak BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Passe Electrospeciaalzaak BV op welke manier dan ook.

De informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Passe Electrospeciaalzaak BV: info@passe.nl